Allmänna villkor vid träning

 

1. Ansvar för ägodelar, olycksfall och oförutsedda omständigheter

1.1 Rim Mourad- Fight for it (FFI) ansvarar inte för personliga tillhörigheter som deltagaren medför.

1.2 FFI ansvarar inte för förluster eller skador som vållats genom brott, olyckshändelse eller annans persons agerande.

1.3 Allt deltagande sker på egen risk varvid FFI rekommenderar deltagare att teckna lämplig olycksfallsförsäkring och/eller hemförsäkring. FFI kan ej ställas till svars för skador eller sjukdom som kan ha samband med träningen.

1.4 FFI ansvarar inte för hinder eller begränsning av träningen vilken beror på omständighet utanför FFI kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom naturkatastrofer, extrema väderförhållanden eller myndighetsbeslut.

2. Ordnings- och säkerhetsregler. Doping och droger

2.1 Deltagaren skall utan dröjsmål meddela fara/faror som kan innebära risk för egen/andra deltagares hälsa och säkerhet samt följa de anvisningar och direktiv som utfärdas av personalen för att bidra till en god och säker träningsmiljö.

2.2 Klädsel som minimerar risken för skador skall användas. Undvik halsduk, sjalar, klocka, ringar, halsband.

2.3 Deltagare får inte sälja eller marknadsföra egna eller andras varor eller tjänster i samband med träningen utan medgivande av FFI.

2.4 Deltagare får inte uppträda på ett störande, stötande eller förargelseväckande sätt under eller i omedelbar anslutning till platsen för träningen.

2.5 FFI tar tydligt avstånd från olagliga preparat. FFI policy förbjuder villkorslöst användande av dessa medel hos både personal och deltagare.

2.6. Alkoholhaltiga drycker får inte medföras eller förtäras i anslutning till träningen.

2.7 FFI äger rätten att med omedelbar verkan avstänga deltagaren vid brott mot dessa regler, utan någon återbetalning.

3. Träningsfria helgdagar

Nyårsdagen, trettondag jul, långfredag, påskafton, påskdagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelfärdsdag, Sveriges nationaldag, pingstafton, pingstdagen, midsommarafton, midsommardagen, alla helgons dag, julafton, juldagen, annandag jul samt nyårsafton.

4. Schemalagd träning

4.1 Inställd klass och/eller akuta förändringar av schemalagd träningstid meddelas per sms.

4.2 Om Rim Mourad ej har möjlighet att hålla i träningen pga sjukdom eller förhinder, hoppar en erfaren instruktör in.

5. Skada eller sjukdom

5.1 Vid skada eller sjukdom krävs läkarintyg för att du skall få hela eller delar av avgiften tillbaka. Läkarintyget skall skickas till FFI med egen avsändaradress på kuvertet tillsammans med uppgift om till vilken bank och konto återbetalning skall ske. Detta måste ske senast 30 dagar efter erhållet läkarintyg.

Göteborg 2017-01-25
Rim Mourad – Fight for it