Lust – Respekt – Stolthet

Som hälsokonsult är det viktigt för mig att jag, chef, HR och medarbetare jobbar tillsammans som ett team och vågar vara prestigelösa. Lust, respekt och stolthet är värdeord jag gärna jobbar efter, som ökar vår arbetsglädje och arbetskvalitét.

 

 

 

 

 

 

Mental, fysisk och social hälsa är grundläggande för att dina medarbetare ska må bra

Psykisk ohälsa och stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, sedan år 2010 har sjukfrånvaron ökat med nästan 70 procent. Långvarig stress kan leda till utmattningssyndrom, eller utbrändhet som vi kanske är mest vana vid att kalla det. En av fem har varit borta från jobbet på grund av utmattningssyndrom. Man ser att det i större utsträckning är kvinnor som drabbas, 136 respektive 71 per 1000 anställda. Är stress negativt? På 1970-talet blev stressforskare uppmärksamma på att många människor inte behövde bli sjuka av att utsättas för allvarliga påfrestningar. Det är sällan påfrestningar och belastningar är avgörande för vårt sätt att reagera, det är snarare relationen mellan belastning och resurser. Känslan av att inte ha kontroll och att inte bli sedd är några delar som ingår i psykosociala arbetsmiljöhälsan, därför är det ytterst viktigt att vi känner att vi har utrymme för egna beslut, fungerande feedback från kollegor och chefer, tydligare kriterier som visar hur man lyckats med sina uppgifter, fortbildning kontinuerligt, god framförhållning och resurser såsom rätt medel för att utföra sina uppgifter för en god hälsa. Social gemenskap är en del av vår hälsa, att känna samhörighet med vår omgivning och vara betydelsefulla är viktigt för vårt välmående och kan likställas med behovet av luft, vatten och mat. Vi människor har mycket svårt att fungera om vi inte känner eller förstår meningen med det vi utför, kontinuitet i livet, ramar och strukturer som vi ingår i gör att världen är begriplig och förutsägbar.

Andra saker som påverkar vår hälsa är kost och återhämtning. Sämre sömn och matvanemönster påverkar energi och koncentration som i sin tur påverkar humör, mat är kopplat till vår hälsa genom trivselfaktorer av den sociala aspekten, men också fysiska hälsofaktorer. Sömnen är ett anabolt, reparerande och uppbyggande tillstånd och får vi för lite sömn påverkas till exempel tillväxthormon och testosteron negativt, men även immunförsvaret drabbas. Studier visar att elever med bättre matvanor, har ett ökat välbefinnandet och det resulterar i en godare självbild, vilket även har inverkan på prestationen, medan elever som slarvar med maten och sömnen oftare känner stress. Det går att anta att individer som har svårigheter med sitt sömn- och vakenhetsmönster känner sig trötta och hängiga inte prioriterar fysisk aktivitet.

Självkontroll är en viktig del för att skapa handlingskraft, denna påverkas av vårt humör. Bra humör främjar generellt sett resan mot målet, medan dåligt humör avvisar eller försvårar det, detta för att människor närmar sig positiva stimuli och backar eller undviker negativa stimuli. Vi får inte resultat av vad vi vet är bra för oss, resultat skapas av våra handlingar. Oftast saknas motivation till en handling. Hur skapar vi engagemang som främjar vår hälsa? För att ett företag ska växa och skapa lönsamhet krävs engagerade medarbetare, men endast 16 % i Sverige är engagerade i sitt arbete. Det är alltså 16 % som tycker det är roligt att gå till jobbet och som fokuserar på att skapa värde varje dag åt organisationen de arbetar åt.
Så varför skjuter vi upp saker framför oss istället för att ta vårt ansvar? Tjugo procent av den vuxna befolkningen har stora svårigheter till följd av prokrastinering, och för studenter inom högre utbildning är siffran 50 %. Förutom att arbete och studier blir lidande upplever en del studenter en försämrad hälsa genom svåra besvär av depression och ångest. Att prokrastinera innebär att frivilligt skjuta upp en viktig aktivitet trots vetskapen om att det leder till stress, ångest och ytterligare negativa konsekvenser. Att prokrastinera ger oftast omedelbar tillfredsställelse men försummar eller ignorerar förpliktelser de har som ger belöningar på längre sikt.

För att skapa engagemang till handlingskraft finns ingen quick-fix, det kräver en strategisk plan, förankring hos ledningsgrupp och insatser med uppföljning. Jag jobbar med följande insatser:
  1. Kunskap och inspiration i grupp- Rätt mindset och målsättning, vad innebär det?
  2. Individuellt samtal- Sätt upp mål och skapa en plan.
  3. Reflektionsbaserad träning-  Skapa medvetenhet kring samt ändra beteende.
  4. Uppföljningssamtal- Stäm av och justera mål vid behov.

 

 

Hur får vi medarbetare att deltaga när vi har friskvårdsaktiviteter?

Detta är en fråga alla företag vill ha svaret på. Om ni har bestämt er för att göra en hälsosatsning och vill få med alla, då är jag rätt konsult för er. Jag berättar gärna mer över ett möte.

 

Hur fungerar det med mig som hälsokonsult?

Inget projekt är det andra likt, jag börjar från erat nuvarande läge och tittar på hur långt ni kommit i er hälsostrategi. Första mötet är helt kostnadsfritt. Min målsättning är att ni ska ha de resurser ni behöver i ert arbete med hälsa och arbetsmiljö, och att ni kan fortsätta arbetet även efter att vårt samarbete är avslutat.

All utbildning och träning sker på er arbetsplats som utgångspunkt, vilket sparar tid för dig och dina medarbetare. Vid önskemål och funderingar har ni alltid samma kontaktperson och får svar inom en arbetsdag. Jag värdesätter hög kvalité och professionalism.

Kontakta mig om du vill veta mer om hur jag debiterar för konsultprojekt, föreläsning eller mental och fysisk träning.