Coachning är ett kraftfullt verktyg inom ledarskap, medarbetarskap och motiverande samtal i yrkeslivet. Det pratas mer och mer om det coachande förhållningssättet, vilket handlar om att ”chefa mindre och leda mer”. Här har man tillit till medarbetarens egna resurser och kompetens.

Coachning hjälper dig skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat.

Hur får du medarbetare att engagera sig, uppnå satta mål och prestera det lilla extra? Genom coachning kan varje medarbetaren hitta eller skapa inre drivkraft och motivation.

Genom kraftfulla frågor hjälper coachen dig med att fokusera på målet, skapa drivkraft och uppnå det uppsatta målet. Det är bevisat att tydliga och utmanande mål, med tillhörande handlingsplan samt uppföljning skapar framgångsrika resultat.

 


Priser:
per tillfälle/ totalt

1000 kr / 16000 kr – 16 timmar

1100 kr / 8800 kr – 8 timmar

1200 kr / 4800 – 4 timmar

Varje timma är 75 min, paketet gäller 1 år från köp.