Föreläsning-Arken-Rim Mourad-1400
Framgångsrika idrottare och företag går inte på slumpen- de går efter en plan. De har bestämt sitt mindset och har ett mål! De vet också att det inte räcker med kunskap utan daglig träning.

Hälsocoachen och elitidrottaren Rim Mourad delar med sig av hemligheten bakom att prestera och samtidigt vara i psykisk och fysisk bra form. Lär dig mer om hur mental träning kan göra dig bättre rustad att sköta saker både smartare och med mer glädje! En schysstare livskvalitet helt enkelt!

Söker ni en inspirationsföreläsning till en konferens eller kick-off finns följande föreläsningsämnen.

 

 

 

 

Mindset

Att må bra här och nu, att känna genuin lycka och sinnesro. Hur tränar vi vår självkänsla och hur skapar vi lycka?
Det sitter i vårt mindset, en slags mental inställning. Vi reflekterar över vad som påverkar ditt humör, hur din kommunikation och tillit fungerar mot dig själv, samt var du lägger fokus och energi.

Genom att ändra mindset kan du skapa en personlig inställning som är justerad att hjälpa och stötta dig själv i alla lägen, du blir din egen bästa vän.

– För bättre återhämtning och avslappning
– För bättre koncentration och prestation

 

Mål

Du vet vad du vill åstadkomma, genom målsättning får du reda på varför. Det skapar motivation och engagemang, till skillnad från en oförankrad målsättning du skjuter upp.

Lär dig sätta realistiska mål som går att mäta och utvärdera, genom ”kontraster” får du ett verktyg att alltid skapa mer motivation som rör dig mot målet. Det handlar i grunden om att balansera ditt fokus för att du ska tycka det är stimulerande och attraktivt nog att vara engagerad i, vilket stärker din disciplin.

Oförutsedda händelser i vardagen undviker du till större del om du är förberedd och har en plan. Vi tummar aldrig på din hälsa och välbefinnande, vilket skapar en långsiktig lösning där du får prestation och en hållbar hälsa.

– För att du ska veta vad du behöver göra för att gå från A (startpunkt) till B (mål)
– För att skapa motivation som skapar handlingskraft