Mental träning började användas för att hjälpa framstående idrottare under 70-talet och introducerades av svenska psykologen Lars-Eric Uneståhl. Det är en framgångsfaktor vid målsättningar och det inställda mindsetet. Mindset är en balans mellan fokus, attityd och kommunikation.

Att ha fokus på det man kan påverka, och det som gynnar ditt välmående kommer ta bort onödig aggression, irritation och stress. Det är ett fokus som stärker och motiverar dig, på så vis kan man säga att det är en humörhöjare.

En attityd som är öppen och prestigelös är vad du behöver för ett starkt mindset, din vilja och acceptans till förändring behövs för att du ska utvecklas och bli bättre/må bättre. Man kan inte alltid ha motivation, men att engagera sig går alltid om man vill.

Kommunikation till dig själv såsom tankar kan göra dig bättre eller bitter. De kan göra dig stärkt och motiverad eller tömd på energi. Ditt kroppsspråk är oftast en förlängning av dina tankar och känslor.

Fokuset vi har i coachingen är att du alltid duger som person oavsett hur du mår och vad du presterar. Det gör att mental träning även kan användas om du vill bli bättre på att koppla från arbetet,  släppa tråkiga småsaker eller slappna av.

Som coach lyssnar jag, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback. Coachingens syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. Coachingens rötter återfinns inom den humanistiska psykologin och är idag ett av de kraftfullaste verktygen inom ledarskap och professionella samtal i yrkeslivet.


Priser:
per tillfälle/ totalt

1000 kr / 16000 kr – 16 timmar

1100 kr / 8800 kr – 8 timmar

1200 kr / 4800 – 4 timmar

Varje timma är 75 min, paketet gäller 1 år från köp.